Snel zoeken in aanbod
uitgebreid zoeken

Woning verkopen - Westmolen Makelaardij

Ik wil een zo goed mogelijk resultaat realiseren: de hoogste prijs tegen de beste voorwaarden. Ik ben er ook om te voorkomen dat er zich na de verkoop onverwachte ontwikkelingen voordoen waar u als verkoper niet blij mee bent. Bijvoorbeeld wanneer een koper zich beroept op onjuiste informatieverschaffing door de verkoper of vindt dat de woning bouwkundig niet aan de verwachting voldoet.

Ik bespreek samen met u hoe wij het verkooptraject gaan doorlopen. De opdracht wordt schriftelijk vastgelegd, zodat beide partijen te allen tijde weten waar ze aan toe zijn. Ik neem met u een vragenlijst en lijst van roerende zaken door, zodat u voldoet aan uw informatieplicht jegens de koper.

Ik neem voor u en kandidaat-kopers alle tijd en geef antwoord op alle vragen. Ik geloof in een rustige bezichtiging van de woning met kandidaat-kopers en reserveer hier dan ook ruim de tijd voor. Na bezichtiging meld ik u hoe deze verlopen is. Ik neem regelmatig de stand van zaken met u door en pas de verkoopstrategie indien nodig aan: open huis, adverteren, nabellen kandidaten en prijsaanpassingen. Uiteindelijk resulteert dit in een snellere verkoop en een hogere opbrengst. Mijn doelstelling is om ten hoogste 50 woningen aan te bieden. Daardoor zijn serieuze gegadigden en u als mijn opdrachtgever verzekerd van mijn aandacht en mijn focus: Voor partijen de beste deal sluiten.